Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.10.2 - Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły gwarancje konstytucyjne, ustawowe i/lub polityczne dla publicznego dostępu do informacji

W przyszłości pojawi się tu tabela