Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.10.1 - Liczba potwierdzonych przypadków zabójstw, porwań, wymuszonych zaginięć, bezpodstawnych zatrzymań i torturowań dziennikarzy, pracowników związanych z mediami, związkowców i obrońców praw człowieka, w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W przyszłości pojawi się tu tabela