Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.1.4 - Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny