Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.1.2 - Liczba żołnierzy poległych i zmarłych na misjach

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Ministerstwo Obrony Narodowej