Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnik 16.1.1 - Współczynnik zgonów w wyniku zabójstw na 100 tys. ludności

Jednostka prezentacji: osoby
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny