Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.c.1 - Liczba okazów CITES zatrzymanych przez Służby Celne

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Ministerstwo Finansów