Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.b.1 - Oficjalna pomoc rozwojowa oraz wydatki publiczne przeznaczone na ochronę i zrównoważone wykorzystanie bioróżnorodności i ekosystemów

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych