Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.9.1 - (a) Liczba krajów, które w swoich krajowych strategiach i planach działania w zakresie bioróżnorodności określiły cele krajowe oraz postęp w ich realizacji, zachowując zgodność lub podobieństwo z celem 2 z Aichi, wynikającym ze „Strategicznego Planu Ochrony Bioróżnorodności w latach 2011-2020” oraz (b) zintegrowanie bioróżnorodności z krajowymi systemami rachunkowości i sprawozdawczości, rozumiane jako wdrożenie Systemu Rachunków Ekonomicznych Środowiska

W przyszłości pojawi się tu tabela