Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.9.1 - Postęp w osiąganiu celów krajowych ustanowionych zgodnie ze strategicznym celem 2 z Aichi wynikającym ze „Strategicznego Planu Ochrony Bioróżnorodności w latach 2011-2020”

W przyszłości pojawi się tu tabela