Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.8.1 - Liczba krajów które przyjęły odpowiednie krajowe przepisy prawne i odpowiednie środki zapobiegania i kontroli inwazyjnych gatunków obcych

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska