Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.7.1 - Liczba okazów CITES zatrzymanych przez Służby celne

Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Ministerstwo Finansów