Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.6.1 - Liczba krajów które przyjęły prawne, administracyjne i polityczne ramy działania zapewniające sprawiedliwy i uczciwy podział korzyści płynących z użytkowania zasobów genetycznych

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska