Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.5.1 - Wskaźnik wzrostu zagrożenia wyginięciem gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi IUCN

W przyszłości pojawi się tu tabela