Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.4.2 - Wskaźnik pomiaru zmian w roślinności ekosystemów górskich (lasy, drzewa, krzewy)

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Geodezji i Kartografii