Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.4.1 - Odsetek obszarów chronionych istotnych dla różnorodności biologicznej obszarów górskich

W przyszłości pojawi się tu tabela