Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.3.1 - Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogółem

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Główny Urząd Geodezji i Kartografii