Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.2.1 - Postęp w kierunku zrównoważonej gospodarki leśnej

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny