Cel 15 - Życie na lądzie

Wskaźnik 15.1.1 - Udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny