Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.b.1 - Poziom zastosowania ram prawnych/regulacyjnych/politycznych/instytucjonalnych, które uznają i chronią prawa dostępu do rybołówstwa na małą skalę

W przyszłości pojawi się tu tabela