Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.a.1 - Udział budżetu na prace naukowe w obszarze technologii morskiej w całkowitym budżecie na prace naukowe

W przyszłości pojawi się tu tabela