Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.7.1 - Zrównoważone rybołówstwo jako odsetek PKB w małych wyspowych krajach rozwijających się, krajach najmniej rozwiniętych i wszystkich krajach

W przyszłości pojawi się tu tabela