Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.6.1 - Poziom wdrożenia międzynarodowych instrumentów, mających na celu zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (połowów NNN)

W przyszłości pojawi się tu tabela