Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.5.1 - Udział powierzchni chronionych obszarów morskich do ogólnego obszaru terenów morskich

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Geodezji i Kartografii / Ministerstwo Środowiska / Główny Urząd Statystyczny