Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.4.1 - Odsetek zasobów rybnych na biologicznie odnawialnym poziomie

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej