Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.3.1 - Średnie zakwaszenie wód morskich (pH) mierzone za pomocą zestawu reprezentatywnych próbek w uzgodnionych stacjach pomiarowych

W przyszłości pojawi się tu tabela