Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.2.1 - Udział krajowych stref ekonomicznych zarządzanych w oparciu o podejście ekosystemowe

W przyszłości pojawi się tu tabela