Cel 14 - Życie pod wodą

Wskaźnik 14.1.1 - Wskaźnik eutrofizacji przybrzeżnej (ICEP) i zagęszczenie unoszących się odpadów plastikowych

W przyszłości pojawi się tu tabela