Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.b.1 - Liczba najsłabiej rozwiniętych krajów i małych rozwijających się państw wyspiarskich, które otrzymały specjalne wsparcie, w tym wsparcie finansowe, technologiczne oraz potencjał – na rozwój mechanizmów zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grup społecznych

W przyszłości pojawi się tu tabela