Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.a.1 - Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu

Jednostka prezentacji: mln USD (ceny bieżące)
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych