Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.3.1 - Liczba krajów włączających pojęcia łagodzenia zmian klimatu, dostosowania się do jego skutków, ograniczania ryzyka i wczesnego ostrzegania do krajowych programów nauczania zarówno na poziomie szkolnictwa podstawowego, jak i ponadpodstawowego i wyższego

W przyszłości pojawi się tu tabela