Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wskaźnik 13.1.3 - Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

W przyszłości pojawi się tu tabela