Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.c.1 - Kwota subwencji na paliwa kopalne w odniesieniu do jednostki PKB (produkcja i konsumpcja) jako udział w całkowitych krajowych wydatkach na paliwa kopalne

W przyszłości pojawi się tu tabela