Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.b.1 - Implementacja standardów rachunkowości do monitorowania aspektów ekonomicznych i środowiskowych zrównoważonej turystyki

W przyszłości pojawi się tu tabela