Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.b.1 - Liczba strategii lub polityk wraz z planami działań dotyczących zrównoważonej turystyki uzgodnionych z narzędziami ewaluacji i monitoringu

W przyszłości pojawi się tu tabela