Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.a.1 - Kwota wsparcia dla krajów rozwiających się na Badania i Rozwój w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SCP) i technologii przyjaznych środowisku

W przyszłości pojawi się tu tabela