Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.a.1 - Moc zainstalowana OZE w krajach rozwijających się i rozwiniętych (w watach na 1 mieszkańca)

W przyszłości pojawi się tu tabela