Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.8.1 - Rozszerzenie edukacji w zakresie (i) globalnego obywatelstwa (ii) zrównoważonego rozwoju (z uwzględnieniem zmian klimatycznych) ujętych w: a) krajowych politykach edukacyjnych b) podstawach programowych c) kształceniu nauczycieli d) ocenianiu uczniów

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji Narodowej