Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.8.1 - Zakres włączenia (i) globalnej edukacji obywatelskiej oraz (ii) edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do (a) krajowych polityk edukacyjnych, (b) programów nauczania, (c) kształcenia nauczycieli oraz (d) oceny uczniów

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji i Nauki