Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.7.1 - Liczba krajów, które wdrożyły zrównoważoną politykę zamówień publicznych wraz z planami działania

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Urząd Zamówień Publicznych