Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.6.1 - Liczba sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Jednostka prezentacji: [–]
Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju i Technologii