Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.5.1 - Krajowy poziom recyklingu odpadów

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Eurostat