Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.4.2 - Odpady niebezpieczne wytworzone na osobę i udział odpadów niebezpiecznych przetworzonych w ilości odpadów wytworzonych, według rodzaju przetwarzania

.
Jednostka prezentacji: kg na osobę
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Eurostat