Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.4.1 - Liczba krajów będących stroną wielostronnych umów środowiskowych dotyczących odpadów niebezpiecznych i innych substancji chemicznych, w związku z którymi należy wypełniać zobowiązania w zakresie przekazywania informacji wymaganych odpowiednimi umowami.

Jednostka prezentacji: { 0 , 1 }
Źródło danych: Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Ministerstwo Zdrowia