Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.1.1 - Liczba krajów posiadających krajowe plany zrównoważonej kosumpcji i produkcji (SCP) lub kwestie SCP włączone jako priorytet lub cel do krajowej polityki

W przyszłości pojawi się tu tabela