Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.b.2 - Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

W przyszłości pojawi się tu tabela