Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.b.2 - Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły i wdrożyły lokalne strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z krajową strategią redukcji ryzyka katastrof

.
Jednostka prezentacji: liczba (województw)
Źródło danych: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa