Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.b.1 - Liczba krajów, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka klęsk żywiołowych zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof

W przyszłości pojawi się tu tabela