Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.b.1 - Kraje, które przyjęły i wdrożyły krajowe strategie redukcji ryzyka katastrof zgodne z Ramowym Programem Działań na lata 2015-2030 z Sendai w sprawie ograniczania ryzyka katastrof

.
Jednostka prezentacji: (0,1)
Źródło danych: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa