Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.a.1 - Odsetek ludności gmin, które posiadają studium lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w podziale na rodzaj gminy

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Infrastruktury / Główny Urząd Statystyczny