Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.7.2 - Odsetek osób molestowanych fizycznie lub psychicznie według płci, wieku, niepełnosprawności i miejsca zdarzenia (w ciągu 12 poprzedzających miesięcy)

W przyszłości pojawi się tu tabela