Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.7.1 - Przeciętny udział terenów zabudowanych stanowiących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich w terenach zabudowanych ogółem, według grup wieku, płci i osób z niepełnosprawnością

W przyszłości pojawi się tu tabela