Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.6.2 - Średnioroczne poziomy pyłu zawieszonego w 12 aglomeracjach

.
Jednostka prezentacji: µg/m3
Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska