Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.6.1 - Odsetek odpadów komunalnych przeznaczonych do przetworzenia w określony sposób w relacji do ilości odpadów wytworzonych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny