Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.5.2 - Bezpośrednie straty ekonomiczne w relacji do PKB, szkody w infrastrukturze krytycznej oraz liczba zakłóceń w podstawowych usługach, przypisywanych katastrofom

W przyszłości pojawi się tu tabela