Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.3.2 - Odsetek miast z rozwiniętymi strukturami społeczeństwa obywatelskiego umożliwiającymi bezpośredni udział w planowaniu i zarządzaniu przestrzennym w sposób regularny i demokratyczny

W przyszłości pojawi się tu tabela