Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wskaźnik 11.3.1 - Relacja wskaźnika zużycia gruntów do tempa wzrostu liczby ludności

W przyszłości pojawi się tu tabela